GRY TERENOWE

W APLIKACJI TROPIMY

Gry terenowe w aplikacji Tropimy?

Gry terenowe w aplikacji Tropimy to połączenie tradycyjnych gier terenowych z nowoczesną technologią.

Gry są bezobsługowe, dzięki wgranym do aplikacji mapom i scenariuszowi. Uczestników przez poszczególne punkty prowadzi aplikacja. Scenariusze projektowane są tak, aby gra dostarczała uczestnikom dawkę wiedzy i dobrej zabawy. 

Scenariusze z całej Polski

Aplikacja Tropimy zawiera scenariusze z całej Polski, choć większość  z nich obejmuje województwo dolnośląskie. Gry stworzone są na szlakach górskich np.na Ślężę oraz w miastach np. Świdnica, Dzierżoniów, Oława. 

Tropimy to nie tylko aplikacja dla miłośników gier terenowych, ale cyfrowy przewodnik, który poprowadzi  po lokalnych atrakcjach i przekaże dawkę wiedzy na temat odwiedzanych miejsc. 

Aktywność fizyczna

Aplikacja zachęca do aktywności fizycznej na świeżym powietrzu

Nauka

Każda gra terenowa dostarcza wiedzy na temat odwiedzanego miejsca

Dobra zabawa

Każda gra to doskonała zabawa dla małych i dużych!

Poznaj aplikację Tropimy!

Obejrzyj krótki film i dowiedz się więcej!
Film promocyjny aplikacji Tropimy został dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą umową nr 2023/0009/2249/UDOT/DT/BP z dnia 07.06.2023 r.

Gry terenowe w aplikacji Tropimy na zamówienie

Tworzymy scenariusze gier terenowe w aplikacji Tropimy na zamówienie. Proces ten zaczynamy od zrozumienia oczekiwań klienta, dopytujemy o branżę, grupę docelową i cele, które mają być osiągnięte poprzez grę. Następnie projektujemy scenariusz gry, który poprzedzony jest wizją lokalną, aby w pełni poznać i wykorzystać teren, na którym stworzymy grę. 

pobrania
0 +
Tras
0 +
Ocena
0